اپراتوری و نگهداری

شرکت دیزل بانمجری فروش، اجاره و خرید دیزل ژنراتورهای نو و دست دوم

اپراتوری و نگهداری

اپراتوری و بهره برداری از دیزل ژنراتور، سرویس دوره ای ژنراتور، تعمیر و عیب یابی ژنراتور و تامین انواع فیلتر و روغن جهت سرویس ساعتی و دوره ای دیزل ژنراتور در تخصص و جزء خدمات شرکت دیزل بان می باشد.
EnglishGerman

تماس