تابلو برق اتوماتیک

شرکت دیزل بانمجری فروش، اجاره و خرید دیزل ژنراتورهای نو و دست دوم

تابلو برق اتوماتیک

شرکت دیزل بان به غیر از فروش، اجاره و خرید دیزل ژنراتور نو و دست دوم اقدام به ارائه خدمات و سرویس دیزل ژنراتور نیز می نماید. خدمات تابلو برق انواع دیزل ژنراتور، تابلو برق اتوماتیک (ATS)، تابلو برق پارالل ژنراتور، سنکرون کردن ژنراتور با برق شهر یا سنکرون کردن دو یا چند دستگاه ژنراتور باهم و با برق شهر با استفاده از برد های کنترل برند دیبسی، کومپ، وود وارد، هاینزمن و پروگرام دیاگ برد کنترل از دیگر خدمات دیزل بان می باشد.
EnglishGerman

تماس