گاز ژنراتور

امروزه جهت تولید برق دائمی استفاده از گاز ژنراتور پیوسته در حال افزایش می باشد و برق ارزانتر و به صرفه تر از دیزل ژنراتور تولید می گردد .
EnglishGerman

تماس